Stran:     
Oznaka Datum objave Naziv Status Rok za prejem ponudb
Število najdenih postopkov: 11
JN002459/2018-W01 10.4.2018 Evidenca časa, odsotnosti in ostalih podpornih procesov Postopek začasno zaustavljen 23.4.2018 09:00
ODPU-8/2019 - SKLOP 7 16.7.2019 Sklop 7: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov Odprt 21.8.2019 12:00
ODPU-8/2019 - SKLOP 6 16.7.2019 Sklop 6: Pasivna mrežna oprema (PMO) Odprt 21.8.2019 12:00
ODSV-25/2019 27.8.2019 Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško Odprt 1.10.2019 11:00
430-1070/2019 28.8.2019 Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v govornem omrežju ITSP, št. 430-1070/2019 Odprt 13.9.2019 10:00
430-735/2019 27.9.2019 Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo video opreme Odprt 22.10.2019 10:00
NMVPOH-26/2019 8.10.2019 »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme ter bele tehnike za službena stanovanja v upravljanju Ministrstva za javno upravo Odprt 23.10.2019 11:00
NMVKAS-28/2019 8.10.2019 Nakup kaset za varnostno kopiranje Odprt 23.10.2019 12:00
ODKP-32/2019 15.10.2019 Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper Odprt 12.11.2019 12:00
43009-12/2019 18.10.2019 GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov Odprt 5.12.2019 10:00
ODRZ-22/2019 21.10.2019 Nakup, konfiguracija in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov. Odprt 19.11.2019 09:00
Stran: